• Consultancy of (interim-)Management
  • Woningen, kantoren, bedrijfsruimten, horeca en zorg
  • Integrale en flexibele expertise op ieder moment van het vastgoed procesontwikkeling

Vastgoed ontwikkeling start met dromen. Een avontuur durven aangaan. Via vele wegen komen tot (on-)verwachte ontwerpen, vertaald in heldere beelden en alleszeggende woorden, het realiseren en vervolmaken van het avontuur tot een plan dat anders is dan de droom.

Vastgoed ontwikkeling is een ondernemende activiteit en vraagt om jarenlange kennis, ervaring en een lange adem.

Succesvol ondernemen in vastgoed is risico’s durven nemen en deze weten te beheersen. Wij ontwikkelen vanuit onze overtuiging: Goed voorbeeld, doet goed volgen.

oud vastgoed vergt ondernemende oplossingen

Waarom het oude wegdoen als er zoveel moois van te maken valt? Bestaande gebouwen vertellen een verhaal. Ze getuigen van karakter. Juist in combinatie met andere functies, aangepast comfort en eigentijds gebruik zorgen we er voor dat bestaande gebouwen vernieuwend en onderscheidend worden.

Vanuit onze ondernemende achtergrond bedenken we niet alleen oplossingen maar voeren ze ook uit.

Zodra we begrijpen voor wie we bezig zijn kunnen we zorg dragen voor beheer en exploitatie van het vastgoed.

specifieke kennis voor cruciale beslissingen

Vaak kent een vastgoedvraagstuk meerdere lagen. Een gelaagdheid waarbij het ene deel op een specifieke wijze aansluit op het andere deel.

Het vormen van de gewenste relaties tussen alle facetten van het vastgoedvraagtuk is de uitdaging.

We helpen bij vraagstukken en fungeren als gids in het werkveld van alle typen vastgoed.  Als gevolg hiervan komt vastgoedkennis dichter bij de klant.

We creëren overzicht, verkennen de mogelijkheden en trechteren de oplossingen.

Kennis, toegepast op een deskundige wijze en vanuit gevoel met de vastgoedmarkt, is daarbij een cruciale slagingsfactor.

na de oplossing ook de deal maken

Vaak starten we vanuit de tegenstrijdigheid van vele belangen. Een succesvolle bemiddeling vergt vervolgens niet alleen vakkennis en ervaring maar ook de nodige creativiteit en energieke betrokkenheid. De uitdaging is om gezamenlijk de oplossing te bereiken.

We bemiddelen bij verhuur/aanhuur en verkoop/aankoop op het gebied van vele soorten van vastgoed.

Bemiddeling is luisteren, vertalen, presenteren, verbanden leggen en uiteindelijk de deal maken.

Vaak doorlopen we een dynamisch proces waarbij we ons richten op het naar elkaar toe bewegen van de partijen.